Kryteria, jakimi inspiruje się LIFE TRAIL

Aby uzyskać oznakowanie LIFE TRAIL produkt powinien spełnić wymagania skali oceny, opartej na sztywnych kryteriach, opracowanych w oparciu o takie wartości, jak jakość, etyka i łatwość zrozumienia.
Każdy z 3 kryteriów selekcji może stanowić powód przyznania oznakowania, jednakże z zachowaniem zasady, że produkt zaklasyfikowany jako LIFE TRAIL nie może nigdy zaniechać wartości wyrażanych przez pozostałe kryteria.1
Przejrzystość


Przewodnia zasada tego kryterium odnosi się do jasności informacji przekazywanych użytkownikowi produktu, który powinien móc zapoznać się z konkretną jego charakterystyką.

Tego rodzaju zasada przejrzystości dotyczy zarówno treści widocznych od razu przez użytkownika na etykiecie, które powinny być jasne i łatwo zrozumiałe, jak też wszelkich dodatkowych informacji, odnoszących się do przygotowania i wytwarzania produktu.

Dlatego też produkt uznawany jest jako LIFE TRAIL, gdy do jego produkcji wykorzystywane są certyfikowane składniki, gdy zapewniona została możliwość precyzyjnego śledzenia użytych surowców oraz gdy został wytworzony z wykorzystaniem bezpiecznych i gwarantowanych procesów produkcyjnych.

2
Terytorialność

W naturze istnieją produkcje autochtoniczne, których walory jakościowe przypisywane są specyfice danego terytorium.

Tego rodzaju wyjątkowość zapewnia ich uniwersalne rozpoznawanie, również w porównaniu do produktów analogicznych, ponieważ tego rodzaju pochodzenie jest gwarantowane i certyfikowane przez organy kontroli, niepowiązane z jakimikolwiek organizacjami i/lub przedsiębiorstwami.

Dlatego też oznakowanie LIFE TRAIL przyznawane jest w takim przypadku produktom o gwarantowanym pochodzeniu z oryginalnych terenów produkcji, certyfikowanych w bezpieczny i niepodważalny sposób.

3
Subtelność smaku

Technologia spożywcza pozwala przygotowywać produkty odtwarzające oryginalny smak danego artykułu spożywczego.
Powstaje w ten sposób kompilacja, która tylko częściowo zapewnia oryginalny smak.

Dlatego też oznakowanie LIFE TRAIL przyznawane jest wyłącznie produktom, które wiernie odtwarzają oryginalne smaki, zarówno z uwagi na znaczną zawartość składników pochodzenia naturalnego, jak i na „czystość” używanych do produkcji składników dodatkowych.

Aby produkt został zaklasyfikowany jako LIFE TRAIL powinien zapewniać zgodność smaku ze składnikami naturalnymi, których dotyczy.
Tego rodzaju zgodność powinna być rozpoznawalna smakowo z zamkniętymi oczami przez każdego wyznaczonego konsumenta.